Akdeniz Üniversitesi

 

Hakkımızda

Nöroloji bölümü, nörolojik hastalıkları olan tüm hastaların erken önlem, tedavi ve iyileşmesinde Nöroşirurji bölümü ile birlikte çalışır.
Sağlanan bakımın çeşitliliği klinik nörobilim servislerinde uzmanlaşmış çeşitli bölümlerin yanı sıra bir dizi hasta merkezli program halinde organize edilmiştir.Epilepsi Hastaları

Epilepsi Hastaları

*Optimizasyon Tedavisi.
* Epilepsi ve kriz tanısı ve değerlendirilmesi.
* Cerrahi işlemlerin yönetimi için hastaların değerlendirilmesi.

İnme Hastaları

* İnme ve geçici iskemik atağı olan hastalar için akut dönemden rehabilitasyona kadar risk faktörü değerlendirmesi dâhil olmak üzere kapsamlı bakım ve analiz sağlanması.
* İnme için risk faktörü terapileri üzerine aktif araştırma.

Nöromusküler Hastalar

* Sinir, nöro-kas bağlantısı ve kas hastalıkları değerlendirilmesi ve tedavisi.
* Kapsamlı nörofizyolojik destek hizmetleri.

Uyku Bozuklukları

* Kapsamlı 12 saat devamlı uyku izleme.
* Değerlendirme tesisleri, gündüz aşırı uyku hali, uykusuzluk ve horlama gibi uyku sırasında anormal davranışları olan hastalar için kullanılır.
* Uyku bozukluklarına multi-disipliner bir yaklaşım ile uyku ile ilgili solunum hastalıklarının tek elden değerlendirilmesi.

Nörodejeneratif Hastalıklar

* Nöropsikolji, beyin görüntüleme, nörokimya, hücre biyolojisi ve nörogenetik gibi nörodejeneratif (örneğin Alzheimer ve Parkinson hastalıkları gibi) hastalıkları olan hastaların kapsamlı bir şekilde denetlenmesi.

Parkinson Hastalığı ve Hareket Bozuklukları

* Tıbbi ve cerrahi (Pallidotomi, Derin Beyin Stimülasyonu) hizmetler sağlar.
* Parkinson hastalığı ve hareket bozuklukları tedavisi sağlar.
* Çeşitli hareket bozuklukları ve spastisite (distoni, tremor vb.) için botulinum toksin tedavisi sağlar.

Nöro-Diagnostik Birimi

* Tanı ve araştırma amaçlı elektroensefalografi, sinir iletim, elektromiyografi, uyarılmış potansiyel yanıtlar, manyetik stimülasyon, karotis duplex ultrason ve transkranial Doppler çalışmaları yapar.

Nöropsikoloji Birimi

* Demans, kafa yaralanmaları veya diğer beyin hastalıklarına nöropsikolojik değerlendirme, takip ve müdahale sağlar.

Klinik Araştırmalar Birimi

*Çalışmaların uluslar arası standartlarda yürütülmesi için destek ve uzmanlık sağlar.

Destek Grupları

* Parkinson hastalığı, epilepsi ve inme için hasta destek grupları.

 

Sayfa Özeti: Nöroloji Anabilim Dalı

Sayfa Açıklaması: Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Nöroloji Anabilim Dalı

Anahtar Kelimeler: